Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Reede, 18 Oktoober 2019 12:08

Meie kooli täiskasvanud õppijad Esile tõstetud

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) tõmbab otsi kokku. Tegime kooli Facebooki lehel ülevaate Koeru Keskkooli õpetajate õpingutest
Õpetaja ei ole 21. sajandil mitte infoallikas, vaid seoste looja ja
väärtushoiakute kujundaja, kelle ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, ette- võtlikkust, meeskonnatöö ning kirjaliku ja suulise enese- väljenduse oskust.
Kuna keskkond muutub kiiresti, peab ka inimene muutuma ja kohanema. Seetõttu ei piisa ainult koolist saadud teadmistest ja oskustest, oluline on omandada ka püsiv kõrge õpimotivatsioon.
Täiskasvanueas õppimine on väljakutse, mis nõuab aega ja pühendumist. Õppijal tuleb jagada ennast mitme kohustuse ja elurolli vahel: töö, pere, muud ülesanded.
?‍ Klassiõpetaja, majandusõpetaja Kerle Põldver osaleb hetkel lausa kahel koolitusel: „Ettevõtlusõpetaja meistriklass: Ettevõtlusõppe arendamine ja õppija ettevõtlikkust toetavate alapädevuste arengu integreerimine äriideede elluviimise protsessi“. Koolituse eesmärgiks on toetada ettevõtlusõppe süsteemset rakendamist koolis ja arendada õpetajate ettevõtluspedagoogika alaseid pädevusi. Koolituse korraldaja on Tartu Ülikool ja koolitus on mahult 156 akadeemilist tundi
Samal ajal osaleb õpetaja Kerle ka sama mahukal SA Innove ettevõtlusõppe koolitusprogrammis, mis on mõeldud üld- ja kutsehariduse õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja ettevõtlusõpetaja rolli ja looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis.
?‍ Keemia õpetaja Raili Tamm on omandamas põhikooli matemaatikaõpetaja lisaeriala Tartu Ülikoolist.
Õppeperiood on 1.05.2019 – 31.01.2021, nädalavahetusel, enamasti üks kord kuus. Õppe maht on 41 EAP ehk 1066 tundi.
?‍ Loodusainete õpetaja Aili Alatsei sai alles hiljuti tagasisidet, et on vastu võetud programmi „Õpetaja – hariduse kõneisik” IV lendu.
Programm on ellu kutsutud hariduselus toimuva ühiskonnale vahendamise toetamiseks.Lisaks eelseisvale programmile, mis kestab kevadeni, osaleb õpetaja Aili moodle keskkonnas kursusel "Praktiline kodukeemia". Väike-Maarja Värkstoas lõpetas ta hiljuti kursuse "Kartulilabor", tulemas on "Jõululabor".
?‍ Klassiõpetaja Maarja Mänd õpib samuti Tartu Ülikoolis, eripedagoogika erialal.
“See õpetab märkama, mõistma ja austama (intellektuaalset) teisitiolemist.”
Maarja õpib 2. kursusel. Bakalaureuseõpingud annavad mitmekülgse humanitaarse ja pedagoogilise hariduse.
Nominaalne õppeaeg 3 aastat, lõpetamisel omandatav kraad: haridusteaduse bakalaureus.
?‍ Liiklusõpetaja Raido Johanson ja loodusainete õpetaja?‍Keio Kustavus.õpivad Tartu Ülikoolis loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas loodusteaduste õpetajaks.
Õpingute käigus omandatakse teadmisi üldpedagoogilistest, kasvatusteaduslikest, didaktilistest ja erialaainetest, õpitakse rakendama erinevaid aktiivõppe meetodeid ning kasutama interaktiivseid õppevahendeid. Didaktiline ettevalmistus põhineb muutunud õpikäsitlusel ‒ õpitakse kujundama suhtlemis-, juhtimis- jm 21. sajandil vajalikke oskusi.
Raido spetsialiseerus füüsikaõpetaja erialale ja hetkel tegeleb lõputöö kirjutamisega. Keio õpingud jätkuvad omandamaks geograafia õpetaja kvalifikatsiooni.
Klassiõpetaja ?‍ Anne Muhk ja robootika ringijuht?‍Lia Peetsi osalevad Hitsa koolitusel "ProgeTiigri seadmete taotlusvooru koolitus". Koolitus kestab
23.09.2019-02.02.2020 ja koosneb neljast moodulist.
Õpinguid toimuvad Moodle´i keskkonnas.
Koolitajateks Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetaja Maria Malozjomov. Suureks toeks on Rakke kooli õpetaja Leelo Ambos.
Koeru Keskkooli 1.-2. klassi õpilased on tänaseks tundides BlueBote kasutada saanud.
Robotputukapisikust on nakatatud ka 2. klassi juhataja ?‍ Ave Taal.
Soovime Annele, Liiale ja Avele edu uutes väljakutseteks, mis neid ees ootavad!
Viimati muudetud Reede, 18 Oktoober 2019 12:10