N, 11 August
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
www.mnt.ee Maanteeameti kodulehekülg.

http://liiklus.ee/ Oluline liiklusinfo.

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015119
  Liiklusseadus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006 Liiklusmärkide ja teekattemärgiste tähendused ja nõuded fooridele.

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014066  Liikluskindlustuse seadus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039 Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad.

www.autopass.ee autode tehnilised andmed, omanike kogemus jm. kasulik info autode kohta.

www.youtube.com õppevideod, Rooli võim, Stop, Maanteeamet Riigiasutus jne.

www.liikluslab.ee
Maanteeameti teooriaeksamiks valmistumiseks sobilikud materjalid.

www.facebook.com/Liiklusjärelevalvekeskus Liikluspolitsei lehekülg Facebookis.