K, 21 Aprill
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal


GÜMNAASIUM

1) eesti keel (kirjalik) – 17. mai 2021. a;
2) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 26. mai 2021. a;
3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 26.–27. mai 2021. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 31. mai 2021. a.

Inglise keeles on võimalik sooritada riigieksam ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras rahvusvaheliselt tunnustatud Cambridge Assessment English C1 eksam. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel antud määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksamitega samas keeles. Rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 19. augustiks 2020. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.
 

PÕHIKOOL
1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Haridus-ja Teadusministeeriumi määrus