Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Õppenõukogu tegevus 2023/2024. õppeaastal:

Tegevus

Aeg

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 •  Õppe- ja kasvatustöö tulemused 1. trimestril

November 2023

 

 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2. trimestril

Veebruar 2024

 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 3. trimestril ja õppeaastal
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

Juuni 2024

 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine
 •  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kiitus- või ainekiituskirjaga
 • Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga
 •  Täiendava õppetöö sooritamine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

Juuni 2024

 

 • 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kokkuvõte
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • 2024/2025. õppeaasta üldtööplaanile arvamuse andmine

August 2024