L, 01 Oktoober
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Õppenõukogu tegevus 2021/2022 õppeaastal:

Tegevus

Aeg

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 •  Õppe- ja kasvatustöö tulemused 1. trimestril

23. november 2021

 

 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2. trimestril

veebruar

 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 3. trimestril ja õppeaastal
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga

juuni

 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine
 •  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kiitus- või ainekiituskirjaga
 • Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga
 •  Täiendava õppetöö sooritamine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine

juuni

 

 • 2020/2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kokkuvõte
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • 2021/2022. õppeaasta üldtööplaanile arvamuse andmine

august