P, 01 August
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Korralised õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu tegevus Aeg
 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 1. trimestril
19. november 2020
 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2. trimestril
18. veebruar 2021
 • Õppe- ja kasvatustöö tulemused 3. trimestril ja õppeaastal
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
 • Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga
10. juuni 2021
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kiitus- või ainekiituskirjaga
 • Täiendava õppetöö sooritamine
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
16. juuni 2021
 • 2020/2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kokkuvõte
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
 • 2021/2022. õppeaasta üldtööplaanile arvamuse andmine
30. august 2021