Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Koeru Keskkooli hoolekogu koosseis alates 2022

Pilvi Pettai - 1. kooliastme õpilaste vanemate esindaja
Katrin Perlin - 2. kooliastme õpilaste vanemate esindaja
Merle Aruoja - 3. kooliastme õpilaste vanemate esindaja
Maret Kool - gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja
Raido Johanson - õppenõukogu esindaja
Anne-Ly Pihlak - õppenõukogu esindaja
Sigrid Saar - vilistlaste esindaja
Rainis Adson - õpilasesinduse esindaja
Ülle Jääger - kooli toetava organisatsiooni esindajana Ülle Jääger, kes esindab Koeru Haridus- ja Kultuuriseltsi.Koeru Keskkooli hoolekogu koosseis 2018-2022

Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja
Kerle Põldver - põhikooliõpetajate esindaja
Katrin Perlin - põhikooli lastevanemate esindaja
Merle Aruoja - põhikooli lastevanemate esindaja
Marje Ots - gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Rene Järvmägi - vilistlaste esindaja
Anu Kangur - kooli toetava organisatsiooni esindaja
Laura Matrov - õpilaste esindaja
Toomas Tammik - kooli pidaja esindaja.


Koeru Keskkooli hoolekogu koosseis 2015-2017:


Raido Johanson-gümnaasiumi õpetajate esindaja 
Priidu Künnapuu- põhikoolide õpetajate esindaja 
Ando Lepik- põhikooli lastevanemate esindaja 
Kersti Pihlak- põhikooli lastevanemate esindaja 
Eva Linno- gümnaasiumi lastevanemate esindaja 
Saskia Perlin- vilistlaste esindaja 
Krista Jürgens- kooli toetava organisatsiooni esindaja 
Hannes Linno- õpilaste esindaja 
Tarvi Pihlakas- kooli pidaja esindaja