L, 22 Jaanuar
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Koeru Keskkooli hoolekogu koosseis 2018- ...

Raido Johanson - gümnaasiumiõpetajate esindaja
Kerle Põldver - põhikooliõpetajate esindaja
Katrin Perlin - põhikooli lastevanemate esindaja
Merle Aruoja - põhikooli lastevanemate esindaja
Marje Ots - gümnaasiumi lastevanemate esindaja
Rene Järvmägi - vilistlaste esindaja
Anu Kangur - kooli toetava organisatsiooni esindaja
Laura Matrov - õpilaste esindaja
Toomas Tammik - kooli pidaja esindaja.


Koeru Keskkooli hoolekogu koosseis 2015-2017:


Raido Johanson-gümnaasiumi õpetajate esindaja 
Priidu Künnapuu- põhikoolide õpetajate esindaja 
Ando Lepik- põhikooli lastevanemate esindaja 
Kersti Pihlak- põhikooli lastevanemate esindaja 
Eva Linno- gümnaasiumi lastevanemate esindaja 
Saskia Perlin- vilistlaste esindaja 
Krista Jürgens- kooli toetava organisatsiooni esindaja 
Hannes Linno- õpilaste esindaja 
Tarvi Pihlakas- kooli pidaja esindaja