Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Teisipäev, 15 August 2023 18:56

1.-9.klassi õpilased osalevad keskkonnateadlikkust suurendavades õppeprogrammides, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus Esile tõstetud

Jagame toredaid uudiseid, mis puudutavad juba peagi algavat õppeaastat.
? Keskkonnainvesteeringute Keskus?toetas meie kooli 1.-9. klassi õpilaste osalemist õppeprogrammides, mis aitavad suurendada keskkonnateadlikkust ?
?I kooliaste (1.-3.klass) läbib õppeprogrammi, mille käigus tutvutakse tiigi elustikuga, keskendutakse eelkõige selgrootutele loomadele.
II ja III kooliastmel (4.-9.klass) on fookuses õppeprogramm, mille käigus harjutatakse maastikul orienteerumist kompassi ja kaardi abil aga räägitakse ka pinnamoest ja pinnavormist ooside ja kõrgustiku näitel.
?Õppekäike rahastatakse Keskkonnaprogrammi "lasteaia ja põhikooli õppekäigud 2023" raames summas 3400 €. Rahalise eralduse summa sõltub õpilaste ja klassikomplektide arvust koolis. Koeru Keskkoolis on planeeritud õppeprogrammides osalema 285 õpilast. Projekti eesmärkide elluviimiseks oleme valinud koostööpartneriks Puhta vee teemapargi. Õppeprogrammides osalemine toimub ajavahemikus september-oktoober.
Projekti kirjutas huvijuht Kirsika Ilmjärv.