Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Teisipäev, 15 August 2023 18:55

Loodusringi noortele toimub õppeaastal 2023-2024 kaks põnevat laagrit Esile tõstetud

 
Esmakordselt said ka üldhariduskoolid osaleda "Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse huviringide looduslaagrite korraldamine 2023" taotlusvoorul. Nii tekkiski ka meie kooli huvijuhil Kirsikal ja loodusringi juhendajal Keiol idee proovida projekti kirjutamisega kätt ühe ammuse unistusega, pakkuda 9.-12.klassi loodusringi noortele korraldada looduslaagrid ja meil läks hästi. Lausa väga hästi. Kaks laagrit said ka rahastuse kokku summas 2400 €.
Uuel õppeaastal on siis plaanis ?SÜGISLAAGER, mille õpiväljundid on:
Mis on ökosüsteem ja selle toimimise põhimõtted;- ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede käsitlust;- fotosünteesi, mulla, tolmeldamise ja elurikkuse tähtsust oma elus;- inimese rolli jätkusuutliku arengu tagamisel, sest looduskeskkond on aluseks majandusele ja kultuurile.
? Osaleja oskab:- hinnata loodust kui elutingimuste loojat ja hoidjat Maal;- väärtustada keskkonnahoidlikku käitumist;- teha rühmakaaslastega koostööd.
Laagrisse tuleb külla Keskkonnahariduse buss ja huviringi noortele toimub väljasõit Pärnumaale Paikre Jäätmekäitluskeskusse.
Laagri tegevuste läbiviimiseks kasutatakse ka mitteformaalseid meetodeid.
Ja teine laager toimub II poolaastal, ehk siis ?KEVADLAAGER, milles osalemise tulemusena oskavad ringis osalevad noored
mullapruuriga võtta mullaprofiili;- eristada ja mõõta mullaprofiilis horisontide;- teha äigejoonist mulla horisontidest;- määrata mulla lõimist sõrmeprooviga.
Lisaks saavad noore teada mulla:- koostist ja tekkelugu;- tähtsust looduses ja inimese elus (majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline väärtus);- hoidmiseks vajalikke meetodeid, sest mulda on maailmas vähe, kuid vajalik kõigile. Kevadlaager toimub Endla Looduskeskuses.
?Gümnasistid, kes valivad loodusringi! Teil on võimalus loodusringis osalemise järgselt taotelda valikkursust ehk siis osaledes saaksite kirja ühe valikkursuse. Registreerumine peagi, Huvihundi keskkonnas. Ringi juhendaja, laagrite läbiviija on Keio Kustavus.
Projekti kirjutas huvijuht Kirsika Ilmjärv.
Fotol: Endla Looduskaitseala Keskus