T, 28 Märts
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Kolmapäev, 21 August 2019 13:48

Õppenõukogu koosolek

Õppenõukogu koosolek toimub 29. augustil kell 9.00.

Päevakord:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2. 2019/2020. õppeaasta trimestrite kinnitamine
3. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.