T, 28 Märts
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Reede, 17 Mai 2019 09:35

Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsil pälvis gümnaasiumiastme peapreemia Elin Lõoke

Foto: Ajakeskus Wittenstein Foto: Ajakeskus Wittenstein
Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsil pälvis gümnaasiumiastme peapreemia Elin Lõoke

16. mail toimus Ajakeskuses Wittenstein 43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Võistlusele laekus seitse uurimis- ja loovtööd kõikidest Järvamaa omavalitsustest. Koeru Keskkoolist esitlesid enda töid Melissa Ots ja Elin Lõoke.

"Minu vanaema Ilse Männi ja vanatädi Kai Männi küüditamine Siberisse". Töö koostaja Melissa Ots. Juhendaja Reet Aule. Koeru Keskkool.

"Kapu küla 20. sajandil". Töö koostaja Elin Lõoke. Juhendaja Siret Pärtel. Koeru Keskkool.

Gümnaasiumi vanuseastmes sai kõrge tunnustuse Koeru Keskkooli 11. klassi õpilane Elin Lõoke. Tema uurimistöö teemaks oli „Kapu küla 20. sajandil“. Tegemist on noore autori kodukülaga. Põhjalik uurimus tugines mitmekesisele allikmaterjalile ning on rikkalikult illustreeritud (sh ka haruldasema fotomaterjaliga). Žüriid paelus enim antud töö praktiline väärtus küla ajaloo, selle asukate, nende järeltulijate seisukohalt. Antud uurimistööga on on loodud tugev alus, et tulevikus võiks ilmuda Kapu küla ajalooraamat. Õpilast juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Siret Pärtel.

Kõiki konverentsil osalenud autoreid ja nende juhendajaid tunnustati tänukirja ning raamatupreemiaga. Uurimistöödega saab tutvuda Järvamaa muuseumis  mäluasutuse lahtiolekuaegadel.

Järvamaa on ainus maakond, kus noorte kodu-uurimiskonverentsid on järjepidevalt toimunud 43 aastat. Teadaolevalt korraldavad maakonna noorte kodu-uurimiskonverentse veel ka Lääne-Virumaa ja Pärnumaa, kuid ainsana vabariigis ei ole Järvamaal konverentside korraldamise traditsioon kordagi katkenud. Seda eelkõige tänu maakonna haridusasutuste aktiivsele osavõtule ja huvile.

Kiidame tublisid õpilasi ja nende juhendajaid!