Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Neljapäev, 16 Märts 2023 08:43

Koeru Keskkoolis toimub Pea Peale Pööratud nädal Esile tõstetud

Kevad saabub eriliselt, sest Ettevõtlik Kool, mille võrgustiku liige ka meie kool on, pöörab 27. märtsist - 30.märtsini Järvamaal klassiruumid PEA PEALE!
Pea Peale Pööratud nädalal vahetatakse ära rollid: õpilastest saavad õpetajad ja õpetajatest saavad mentorid ja vaatlejad.
Üleskutse eesmärk on võimalus anda õpilastel õpetada teisi õpilasi. Et laps ise õpiks, siis on vaja jõuda õpetamiseni.
Õpetajad annavad õpilastele võimaluse mingi teema selgeks õppida, koostada ülesandeid ja ka tund läbi viia õpilaste ning pakkuda sellest osa saama lastevanematel, kelle põhikoolist on möödas mõnda aega.
Samal ajal saab õpetajad vaadelda ja jälgida oma õpilasi õpetamas ning õppimas.
Ettevõtliku Kooli eesmärk on iseseivate, ennastjuhtivate, ettevõtliku hoiakuga ja elus hakkama saajate noorte kujundamine. Loodame, et Pea Peale Pööratud nädal aitab paremini mõista, mida tähendab muutunud õpikäsitus, kuidas õppetöö on elule lähemale toodud ja miks on õppimine muutunud õpilasele kui ka õpetajale meeldivamaks ja tänapäevasemaks.
Viimati muudetud Neljapäev, 16 Märts 2023 09:12