Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Pühapäev, 11 Detsember 2022 15:58

Kogukonna akadeemia esimene külaline on Pille Kriisa Esile tõstetud

Meie kogukonnas on nagu igas teiseski koos erinevad põlvkonnad.
Soovime kogukonna akadeemia kohtumistel tuua kokku läbi erinevate teemakäsitluste kõik põlvkonnad. Akadeemia formaat toob igas kuus (detsember 2022-aprill 2023) nii öelda lauale ühe teema. Teemade valikul lähtume ühiskonnas ja kogukonnas esile kerkinud probleemidest.
Projekti eesmärk ja tulemused:
Tõsta kogukonna liikmete teadlikkust ühiskonnas ja kogukonnas toimuvast. Soovime akadeemiaga aidata, toetada, arendada, suunata kogukonna liikmeid. Üksisiku teadlikuse tõstmise ja ühiskoolituste läbi jõuame ühiskondlikele ja kogukondlikele kokkulepetele, omandame uusi teadmisi, mida saaks rakendada kogukonna paremaks toimiseks.
Meie fookusteemad:
1. "Kuidas paremini mõista uut generatsiooni?"
2. "Kas me oleme kriisiks päriselt valmis?"
3. "Milline on meie kogukonna võrgustik?"
4. "Kuidas orienteeruda muutuvas digimaailmas?"
5. "Kas klaas on pool täis või pool tühi?"
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.

Esimene kohtumine toimub 14. detsembril ja külla tuleb Pille Kriisa.
Viimati muudetud Pühapäev, 11 Detsember 2022 16:02