Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Teisipäev, 12 Aprill 2022 10:43

Gümnasistid põrutasid välilaagrisse Esile tõstetud

Täna startisid riigikaitseõpetuse välilaagrisse meie kooli gümnasistid. Mõelda vaid, täiesti vabatahtlikult väljuti oma tavapärasest mugavustsoonist ja tavapärasest elurütmist. Laager algas tegelikult juba kooli juures, kui toimus formeerimine.
Uurisime meie kooli riigikaitseõpetuse õpetajalt, Koeru Üksikkompanii kaitseliitlaselt Raido Johansonil, mis välilaagris toimuma hakkab?
Raido: "Harjutame läbi sõduri põhioskused: riviõpe, meditsiin ja liikumine, kogu majutusega seonduv telkide üles panemine jpm."
Riigikaitseõpetuse välilaager toimub 12.-14. aprill Nurmis. Laagri korraldajaks on Kaitseliidu Järva malev. Kas teadsid? Riigikaitseõpetuse valikkursust on Koeru Keskkoolis võimaldatud viimased 20 aastat. Riigikaitseõpetus koosneb 35 tunni pikkusest teooriaosast ja praktilisest õppest, mille osa on välilaagrid ja laskeõpe, samuti kokku 35 tundi. Eriti atraktiivne ongi välilaager. Valikõppeaine riigikaitse on kinnitatud üldkeskhariduse õppekavas. Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. 
#riigikaitseõpetus #Kaitseliidujärvamalev #koerukeskkool #välilaager
Viimati muudetud Teisipäev, 12 Aprill 2022 15:19