Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Neljapäev, 04 November 2021 10:46

Koeru Keskkool pakub sellest õppeaastast gümnaasiumis valikõppeainena sisekaitseõpet Esile tõstetud


Kooliaasta alguses sõlmisid Koeru Keskkool ja Sisekaitseakadeemia koostöölepingu sisekaitseõppeks, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult klassiruumis istudes, sest lisaks teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees külaskäigud politseijaoskondadesse, pääste- ja häirekeskustesse. Õppeaasta lõpus toimuvad õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja, Paikuse või Tallinna õppekeskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

Kõik õppekava läbinud saavad  tunnistuse ning õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivusvestlusel saada kuni 3 lisapunkti.
Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele hea eelduse ja suuremad võimalused soovi korral panustada ka oma kodukoha turvatunde tõstmisesse, nt vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena.

Sisekaitseõppe tunde viivad läbi piirkondlikud Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ametnikud. Pääste ja esmaabi üldkursuse  õpetaja on Koeru Keskkoolis Koeru Päästekomando pealik Sven Selge.

Sisekaitseõppega on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib ligikaudu 500 õpilast igal õppeaastal. Järvamaal pakub sisekaitseõpet ainsana Koeru Keskkool.