P, 22 Mai
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Reede, 30 Aprill 2021 16:12

Õppetöö info Esile tõstetud

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saavad esmaspäevast 3. maist kooli minna kõiki ohutusmeetmeid rakendades 1.—4., 9. ja 12. klassi õpilased! Teistele klassidele jätkub praegu distantsõpe.
Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena.
‼Siseruumides PEAVAD KANDMA MASKI nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.‼
HUVITEGEVUS
(Jälgi eKoolis ringijuhi teateid, millal kohtute ja kas ringitund toimub).
‼ Välitingimustes on tegevus lubatud järgmistel tingimustel:
Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.
‼Siseruumides tohib huvitegevust läbi viia järgmistel tingimustel:
Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.
Viimati muudetud Reede, 30 Aprill 2021 16:16