Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Pühapäev, 09 Jaanuar 2022 18:36

Kehalised katsed

Detsembris viidi kõigis klassides kehalise kasvatuse tundides läbi kehalised katsed. Kavas oli 3 ala: 30 m jooks, paigalt kaugushüpe ja raskuspalli heide alt ette. Aasta pärast saavad õpilased samu harjutusi sooritades oma arengut jälgida. Kuna kehaliselt võimekamad tahava end ka teistega võrrelda, siis on manuses lisatud klassirühmade 10 paremat tulemust.