Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee
                                                                                                                  
 
12.02.2014
 
Koeru Vallavalitsus viib alates 12.02.2014 läbi avatud hankemenetlusega riigihanke, et sõlmida hankeleping Aruküla mõisa peahoone (Koeru keskkooli õppehoone) renoveerimiseks. Koeru Vallavalitsuse esindajaks hanke teostamisel on Tallinna Linnaehitus AS.
Hankija teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt riigihanke „Aruküla mõisa peahoone (Koeru keskkooli õppehoone) renoveerimine” hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele, mis on avaldatud riigihangete registris. Riigihanke viitenumber on 149643.
Hankija kasutab riigihanke läbiviimiseks Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi 2009-2014 programmi "Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise", Eesti riigi ning Koeru Vallavalitsuse - toetust.
 
Riigihanke nimetus: Aruküla mõisa peahoone (Koeru Keskkooli õppehoone) renoveerimistööd.
 
Riigihanke objekt: peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde teostamine
Aruküla mõisa peahoones, asukohaga Paide tee 18, Koeru alevik 73001, Koeru  vald, Järvamaa.
 
Eduka pakkumuse valiku kriteerium: madalaim hind.
 
Tähtajad: Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 18.03.2014.a, kell 11.00  aadressil Koeru Vallavalitsus, Paide tee 5, II korrusel, Koeru alevik, 73001 Eesti.
 
Hankelepingu kestus on 16 kuud.
 
Lisainformatsioon: Hanketeate ja hankedokumentide kohta saab selgitusi või täiendavat teavet riikliku riigihangete keskkonna kaudu  (https://riigihanked.riik.ee/register), mis eeldab seda, et pakkuja registreerib end nimetatud keskkonnas käesoleva hankemenetluse juurde.
 
Teate koostas:
Ülle Jääger
Koeru VV
abivallavanem