Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Koeru vallavalitsus esitas 21. juunil 2013 EMP Finantsmehhanismi 2009-2014 mõisakoolide programmile taotluse Aruküla mõisa peahoone renoveerimiseks. Septembri keskel saime vastuse, et kooli projektitaotlus on rahuldatud.

Projekti väljundiks on terviklikult renoveeritud ja multifunktsionaalset kasutust võimaldav kultuurimälestis - Aruküla mõisa peahoone, ühtlasi Koeru Keskkooli õppehoone. Projekti elluviimise väljund on  ka Aruküla mõisakompleksi kaasajastatud ja oluliselt paranenud seisund. Renoveeritud ruumid on kohandatud kooli ja muusikakooli vajadustele ning kultuurisündmuste korraldamiseks ning turismiteenuste osutamiseks. Projekti alguskuupäev on 01.11.2013 ja lõppkuupäev 31.12.2015.
Restaureerimise käigus on planeeritud teha järgmised tööd:
2014.a kevad-suveperioodil tehakse välised tööd, sealhulgas krohvimine, kõik muud tööd (üldehitus, tehnosüsteemid jms), et saaks teostada sisemised viimistlustööd, milleks on planeeritud rohkem aega. 2015. a kevad-suvel lõpetatakse välised fassaaditööd  ja sisemised tööd.
Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“. Selle programmi peamiseks eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine tulevastele põlvedele ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine. Vastavalt lepingule on programmi rakendusüksuseks Eestis Kultuuriministeerium. Lisaks EMP FM toetusele toetavad projekti elluviimist ka Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja projekti partner Pühalepa Vallavalitsus.
Projekti kogumaksumuseks on 1 122 565 tuhat eurot, millest EMP katab 954 180,25 tuhat eurot ja  Koeru  vald 168 384,75 tuhat eurot.