L, 16 Jaanuar
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

KINNITATUD
direktori 22.01.2018
käskkirjaga nr 1-2/46

Koeru Keskkooli päevakava

1. Koolimaja on avatud kell 7.30 – 16.00.
2. Õppetöö algab kell 8.30.
3. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
4. Pikapäevarühm on avatud kell 11.25 – 16.30.
5. Ringide tööd on lubatud alustada kell 12.25. Ringitunnid toimuvad vastavalt
huviringide tööplaanile.
6. Koolis on elektrooniline arvuti poolt juhitud koolikell.
7. Vahetunni pikkus on 5 – 10 minutit, v.a söögivahetund, mille pikkus on 15 – 20 minutit.
8. Õpilasüritused lõpetatakse hiljemalt kell 20.00.
9. Õppetundide ajad:

1. tund 8.30 – 9.15
2. tund 9.25 – 10.10
3. tund 10.20 – 11.05
1. söögivahetund 1. – 5. klass
4. tund 11.25 – 12.10
2. söögivahetund 6. – 12. klass
5. tund 12.25 – 13.10
6. tund 13.20 – 14.05
7. tund 14.15 – 15.00
8. tund 15.05 – 15.50