R, 18 September
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Korralised õppenõukogu koosolekud


Õppenõukogu tegevus Aeg
·      Õppenõukogu sekretäri valimine
·      Õppe-kasvatustöö tulemused 1. trimestril
21. november 2019
·      Õppe-kasvatustöö tulemused 2. trimestril 20. veebruar 2020
·      Õppe-kasvatustöö tulemused 3. trimestril ja õppeaastal
·      Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
·      Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
·      Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
·      Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga
04. juuni 2020
·      Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine
·      Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kiitus- või ainekiituskirjaga
·      Täiendava õppetöö sooritamine
·      Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
19. juuni 2020
·      2019/2020. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste kokkuvõte
·      Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
·      2020/2021. õppeaasta üldtööplaanile arvamuse andmine
27. august 2020