Riigieksamite vormid ja ajad:

Gümnaasium:

  • eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

Põhikool:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;