Teisipäev, 03 September 2019 08:55

Koeru Keskkoolis avati invatõstuk

Foto: Tiit Kalda Foto: Tiit Kalda
30.augustil avati Koeru Keskkoolis invatõstuk, mis rajati ligipääsetavuse tagamiseks liikumispuuetega õpilastele.
Invatõstuki paigaldamine sai teoks tänu Järva Vallavalitsuse projektile „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks Järva valla üldhariduskoolides". Projekti eesmärgiks oli luua Järva valla üldhariduskoolides uusi võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi.
Invatõstuki maksumusega 30 400,20 € rahastajaks on SA Innove. Sama projekti raames avati sensoorne rada eelmise õppeaasta lõpus.