Esmaspäev, 04 Märts 2019 10:49

Õppenõukogu koosolek

Õppenõukogu koosolek toimub 11. märtsil kell 15.10 muusikaklassis.


Päevakord:

1. 2. trimestri õppetulemuste kokkuvõte
2. Kooli kodukorrale arvamuse andmine