L, 15 August
Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 38 48 630 e-mail: kool@koeru.edu.ee
Teisipäev, 14 Aprill 2020 13:22

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Koeru Keskkoolis

                                                                                                            KINNITATUD
                                                                                                            direktori 14.04.2020
                                                                                                            käskkirjaga nr 1-1/2020/9

 
Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Koeru Keskkoolis
üleriigilise eriolukorra ajal alates 16.03.2020
 
Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil
 • Distantsõppes osalemiseks on õpilasel vaja arvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Vajadusel laenutatakse õpilasele koolist tahvelarvuti (pöörduda direktori või õppejuhi poole).
 • Kooli teateid edastatakse eKooli ja kooli kodulehe vahendusel.
 • Aineõpetaja valib vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse.
 • Distantsõppe tunni maht ei tohi sisaldada täiendavat kodutöö mahtu.
 • Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat. Klassijuhataja teavitab aineõpetajaid õpilase haigusest e-kirja teel.
 • Kui aineõpetaja märkab nädala jooksul õpilast, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest klassijuhatajat. Vajadusel aitab sotsiaalpedagoog saada ühendust ja selgitada olukorda õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.
 • Tugispetsialistid (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, abiõpetajad) ja pikapäevarühma kasvataja nõustavad õpilasi, vanemaid ja õpetajaid e-kirja, telefoni või videokõne vahendusel.
 • eKooli puudutavate küsimuste korral pöörduda juhiabi poole e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
 
Hindamine ja õpetaja tagasiside distantsõppe perioodil
Distantsõppe ajal (alates 16. märtsist) on õpilaste hindamise aluseks Koeru Keskkooli hindamisjuhend, millele lisanduvad alljärgnevad täiendused.
 • Tähtaegselt esitamata töö korral kasutatakse eKoolis märget „!“. Juhul, kui õpilane esitab puuduva töö, siis õpetaja kustutab märke „!“.
 • Õpilasi ei hinnata jooksvate tööde korral vaid õpetaja poolt antakse täpsustav tagasiside.
 • 1.-4. klassi klassiõpetajad lisavad kord nädalas  eKooli „A“, kui kodused tööd on esitatud.
 • 2.-9. klassi kolmanda trimestri ja eriolukorra ajal toimunudkursusehinnete hindamisel kasutatakse numbrilise hindamise asemel hinnanguid “A” – arvestatud või “MA” – mittearvestatud.
 • 2.-9. klassi aastahinded pannakse välja numbriliselt, arvestades esimese kahe trimestri numbrilisi hindeid ja kolmanda trimestri hinnangut “A” või “MA”.
 • 12. klassi koondhinded pannakse välja numbriliselt.
 • Kolmandal trimestril ei hinnata 1.-9. klassi õpilaste käitumist. Käitumise aastahinde paneb klassijuhataja kahe esimese trimestri põhjal.
 • Kolmandal trimestril annavad kõik aineõpetajad hinnangu 1.-9. klassi õpilase hoolsusele. Hoolsuse aastahinde paneb klassijuhataja kolme trimestri põhjal.
 
Viimati muudetud Teisipäev, 14 Aprill 2020 13:25